ชื่อ - นามสกุล :นายทวีเกียรติ จันทะ
ตำแหน่ง :ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ที่อยู่ :วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง