ชื่อ - นามสกุล :นายเอกชัย สวัสดิรักษา
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
ที่อยู่ :ร้อยเอ็ด
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ