ชื่อ - นามสกุล :นายสมควร สากำ
ตำแหน่ง :ครู คศ.๒
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่อยู่ :โพนทอง ร้อยเอ็ด
Telephone :086-041378
Email :krusomkuan@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู