ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสงกา ศรีอ่อน
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานส่งเสริมการผลิตฯ
ที่อยู่ :ร้อยเอ็ด
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานส่งเสริมการผลิตฯ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานและแนวอาชีพและการจัดหางาน
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู