ชื่อ - นามสกุล :นายสุรสิทธิ์ เบญญาวัฒนาศิริ
ตำแหน่ง :ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานปกครอง
ที่อยู่ :ร้อยเอ็ด
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานปกครอง
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู