ชื่อ - นามสกุล :นางธนิดา สิงสี
ตำแหน่ง :ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบุคลากร
ที่อยู่ :ร้อยเอ็ด
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานบุคลากร
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญ
หน้าที่ในกลุ่ม : ครู