เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 120 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ลิงค์ส่วนงานภายใน

 
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
Click ดูประวัติ
ว่าที่ รท.สันติสุข โมฬา
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
น.ส.ศิษฎานุช อุทธา
ครู วิทยฐานะชํานาญการ รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนกงานและความร่วมมือ
Click ดูประวัติ
นายเรวัต มาลากรรณ
ครู คศ.๑
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
Click ดูประวัติ
นางสาวสมัย ล้ำจุมจัง
ครู คศ.๑
หัวหน้างานการเงิน
Click ดูประวัติ
นายชูชาติ รูปงาม
ครู คศ.๑
หัวหน้างานสวัสดิการ
Click ดูประวัติ
นายรุ่งเรือง ธรรมโร
ครู คศ.๑
หัวหน้างานอาคารสถานที่
Click ดูประวัติ
นางธนิดา สิงสี
ครู คศ.๑
หัวหน้างานบุคลากร
Click ดูประวัติ
นางสาวกวินตรา ยืนยง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานการบัญชี
Click ดูประวัติ
นายเติมศักดิ์ กอเดช
พนักงานพิมพ์ ส.2
Click ดูประวัติ
นายธีรวุฒิ กั้วอำไพ
พนักงานราชการ (ครู)
ครูสอนประจำแผนกฯ
Click ดูประวัติ
นายสุรกานต์ มั่นคง
ครูพิเศษสอนรายเดือน
ครูสอนประจำแผนกวิชาฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวกรพินธุ์ วิไลลักษณ์
เจ้าหน้าที่บุคลากร
Click ดูประวัติ
นายบรรเจิด จงใจสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ ส.1
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5 : ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ
6 : แผนกวิชาช่างยนต์
7 : แผนกวิชาสามัญ
8 : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 : แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
11 : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
12 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
13 : แผนกวิชาการโรงแรม
14 : แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
15 : แผนกวิชาการบัญชี
16 : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
17 : แผนกวิชาการตลาด
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5