เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 120 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ลิงค์ส่วนงานภายใน

 
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายวิชาการ
Click ดูประวัติ
ว่าที่ รท.สันติสุข โมฬา
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร.อ.อเนก แสนมหาชัย
รองผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายกรกรฏ แก้วกว้าง
ครู คศ.๒
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
Click ดูประวัติ
นางธนัญญา จันทะ
ครู คศ.๓
หัวหน้างานวัดและประเมินผล
Click ดูประวัติ
นายสมควร สากำ
ครู คศ.๒
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
Click ดูประวัติ
นายธีรพงศ์ สรภูมิ
ครู คศ.๑
หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี
Click ดูประวัติ
นางสาวกวินตรา ยืนยง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานการบัญชี
Click ดูประวัติ
นางอาภัสตรา กอเดช
พนักงานธุรการ ส.3
Click ดูประวัติ
น.ส.วิภาวดี รัตนวงศ์
ครูพิเศษสอนรายเดือน
เป็นครูสอนประจำแผนกวิชาฯ
Click ดูประวัติ
นางสาวจริยา อัศวภูมิ
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5 : ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ
6 : แผนกวิชาช่างยนต์
7 : แผนกวิชาสามัญ
8 : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 : แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
11 : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
12 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
13 : แผนกวิชาการโรงแรม
14 : แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
15 : แผนกวิชาการบัญชี
16 : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
17 : แผนกวิชาการตลาด
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5