เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 120 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ลิงค์ส่วนงานภายใน

 

  

ชื่อ : นางสาวสุพรรณี บุบผาเฮ้า
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอนรายเดือน
หน้าที่หลัก : เป็นครูสอนประจำแผนกวิชาฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายจักรพันธ์ วรรณพฤกษ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอนรายเดือน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเชิดชัย โคตพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสังวร ทาปลัด
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเฉลียว ฤกษ์เปรมปรี
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอดุลย์เดช สีโนรัก
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายหนูกัน คุมสิงห์
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสาวิตรี กลมวัง
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวภัทรนิษฐ์ ศิริเมือง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางศิริลักษณ์ บุญศักดิ์เลิศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสิทธิศักดิ์ สิงหาทิพย์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีทะนงศักดิ์ สืบชมภู
ตำแหน่ง : ครูพิเศษรายเดิอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.วลัยลักษณ์ ทากุดเรือ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายรัตนพล กกฝ้าย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเอกวิทย์ หมอกมัว
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอนรายเดือน
หน้าที่หลัก : ครูสอนประจำแผนกฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทวีเกรียรติ จันทะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาก่อสร้าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญฤทธิ์ ดอกบัว
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอนรายเดือน
หน้าที่หลัก : ครูสอนประจำแผนกฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนะภาพร ทาระอาธร
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวจริยา อัศวภูมิ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวินัย เหล่าชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5 : ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ
6 : แผนกวิชาช่างยนต์
7 : แผนกวิชาสามัญ
8 : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 : แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
11 : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
12 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
13 : แผนกวิชาการโรงแรม
14 : แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
15 : แผนกวิชาการบัญชี
16 : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
17 : แผนกวิชาการตลาด
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5