เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 122 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ลิงค์ส่วนงานภายใน

 

  

ชื่อ : ว่าที่ รท.สันติสุข โมฬา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ : pticec@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสายันห์ ประโกสันตัง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางชมพูนุท นำภา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนกงานและความร่วมมือ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเอกชัย สวัสดิรักษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่ร.อ.อเนก แสนมหาชัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกรกรฏ แก้วกว้าง
ตำแหน่ง : ครู คศ.๒
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางธนัญญา จันทะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.๓
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานวัดและประเมินผล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสมควร สากำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.๒
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
อีเมล์ : krusomkuan@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 086-041378

ชื่อ : น.ส.ศิษฎานุช อุทธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.๒
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายรุ่งเรือง ธรรมโร
ตำแหน่ง : ครู คศ.๒
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอาคารสถานที่
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเรวัต มาลากรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.๒
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธีรพงศ์ สรภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสมัย ล้ำจุมจัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานการเงิน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายทวีเกียรติ จันทะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายคำปอง มนขุนทด
ตำแหน่ง : ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานวิจัยฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายชูชาติ รูปงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานสวัสดิการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางธนิดา สิงสี
ตำแหน่ง : ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานบุคลากร
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมนตรี ธรรมะขันธา
ตำแหน่ง : ครู คศ.๑
หน้าที่หลัก : หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสงกา ศรีอ่อน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานส่งเสริมการผลิตฯ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวกวินตรา ยืนยง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานการบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : ฝ่ายวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4 : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
5 : ฝ่ายพัฒนากิจการ ฯ
6 : แผนกวิชาช่างยนต์
7 : แผนกวิชาสามัญ
8 : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
9 : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 : แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
11 : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
12 : แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
13 : แผนกวิชาการโรงแรม
14 : แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
15 : แผนกวิชาการบัญชี
16 : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
17 : แผนกวิชาการตลาด
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5