รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย

ว่าที่ร้อยโท.สันติสุข โมฬา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง พร้อมด้วยนักเรียน2คน ได้รับโล่รางวัลสถาบันอาชีวศึกษาประชาธิปไตยต้นแบบ จากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานนิติบัญญัติแห่งชาติ ในโครงการประกวดโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่นอาชีวศึกษา จัดโดยคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคารนวมภูมินทร์ ชั้น2 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ