เชิดชูเกียรตินักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี2560

วิทยาลัยการอาชีพโพนทองจัดงานเชิดชูเกียรติให้กับ นายวัชรพงษ์ พินทุกร นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ซึ่งได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธง