ผลงานสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา เหรียญทอง ระดับชาติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  เข้ารับผลงานสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา เหรียญทอง ระดับชาติ

ว่าที่ ร้อยโท สันติสุข โมฬา ผู้อำนวยการวิทยาการอาชีพโพนทอง

นายสายันห์  ประโกสันตัง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ครูธนัญญา  จันทะ  ครูผู้รับผิดชอบห้องเรียน

คณะผู้บริหารและครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  ทีมงานผู้รับผิดชอบห้องเรียน