รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2563

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  สาขาวิชา การโรงแรม  จำนวน  1  อัตรา  ในระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.00น.  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ณ อาคารสำนักงาน งานบุคลากร

 

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน 17-10-62